PRODUKTY DO PORÓWNANIA 0

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest: SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW FRYSZKOWSCY Spółka jawna, KOŚCIELEC 94, 88-170 PAKOŚĆ, NIP: 556 275 18 95, REGON: 341266449,

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADO* stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, odnosząc się do : rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

3. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podczas procesu rejestracji prosimy o podanie danych wymaganych do założenia konta w Fryszkowscy Online, co pozwoli uniknąć ponownego wypełniania całego formularza zamówienia. 

Zarejestrowany Klient, po zalogowaniu ma możliwość weryfikacji złożonego zamówienia oraz przeglądania historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane z Fryszkowscy Online.

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imię i nazwisko – konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – niezbędny do logowania i komunikacji związanej z korzystaniem z Fryszkowscy Online;
 4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru metody dostawy (często wymagany przez przewoźnika).

Okres przechowywania danych osobowych wynosi 5 lat od momentu ostatniego logowania.

Zamówienia można składać przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie, adres mailowy fryszkowscy@fryszkowscy.pl lub telefonicznie: +48 52 351 14 81 / +48 662 198 641.

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych koniecznych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail – konieczny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 4. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru metody dostawy (często wymagany przez przewoźnika).

W sytuacji, kiedy Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – konieczne nam do zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do zaadresowania przesyłki;
 3. numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru metody dostawy (często wymagany przez przewoźnika).

 

W przypadku, kiedy dokument sprzedaży ma być wystawiony na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo podać:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – konieczne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – konieczny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez Fryszkowscy Online i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

 1. imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego, będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są: Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13).
 2. imię i nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego.

Marketing - przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z Fryszkowscy Online, z których w każdej chwili możesz zrezygnować logując się na swoje konto w Fryszkowscy Online lub klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Korespondencja - w przypadku, kiedy zostaną nam przekazane dane osobowe, które nie są nam niezbędne w celu realizacji umowy lub prawnego obowiązku np. w korespondencji z nami, w formularzach odstąpienia od umowy, rękojmi lub gwarancji dane te zostaną niezwłocznie usunięte lub zanonimizowane i nie będą przetwarzane.

4. PLIKI COOCKIES

Pliki cookies („ciasteczka”) to dane informatyczne - głównie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta Fryszkowscy Online.

W ramach Fryszkowscy Online stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. konieczne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Fryszkowscy Online; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 2. pliki cookies zapewnianiające bezpieczeństwo, np. stosowane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Fryszkowscy Online;
 3. ‘wydajnościowe’ pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;
 4. ‘funkcjonalne’ pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Fryszkowscy Online;
 5. ‘reklamowe’ pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Klientowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z Fryszkowscy Online nie gwarantujemy poprawnego działania.

System informatyczny, z którego korzysta Fryszkowscy Online automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z Fryszkowscy Online. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na Fryszkowscy Online i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji Fryszkowscy Online w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

Fryszkowscy Online korzysta z technologii cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia Fryszkowscy Online rozpoznania Ciebie i dostosowania Fryszkowscy Online do Twoich potrzeb.

Fryszkowscy Online wykorzystuje cookies do:

 1. zapamiętania zalogowania (sesja trwa 30 minut od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania Fryszkowscy Online (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookies są kasowane);
 4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności Fryszkowscy Online; (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);
 5. personalizowania wyglądu Fryszkowscy Online przez wyświetlanie produktów, które algorytm sklepu wskaże jako interesujące dla Ciebie w oparciu o produkty jakie kupiłeś, włożyłeś do koszyka, wyszukałeś w sklepie, a także ich autorów, producentów, kategorię -towary podobne, ale nigdy nie łączone bezpośrednio z Twoimi danymi osobowymi. (sesja trwa 30 dni od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane);

Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Google Analytics wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez Fryszkowscy Online źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google AdWords wykorzystuje technologię cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez Fryszkowscy Online oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

 

5. BEZPIECZEŃSTWO PARTNERÓW FRYSZKOWSCY ONLINE

Fryszkowscy Online bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w Fryszkowscy Online linki do innych stron internetowych. Fryszkowscy Online nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

6. PRZEKAZYWANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, Fryszkowscy Online dane takie udostępni. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: banki, biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne.

W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.

7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI FRYSZKOWSCY ONLINE

Fryszkowscy Online zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Fryszkowscy Online lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

8. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU FRYSZKOWSCY ONLINE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do Twoich danych osobowych masz prawo do:

odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

dostępu do danych osobowych;

sprostowania lub usunięcia danych osobowych;

przenoszenia danych osobowych;

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane.

 9. KONTAKT

Fryszkowscy Online kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail: fryszkowscy@fryszkowscy.pl lub pod numerem telefonu: +48 52 351 14 81.

* ADO – Administrator Danych Osobowych